x ❤Łaのყ ცlσg ❤ - من ماجرای خودمو تعریف میکنم)هر کس دلش میخواد برای ما در این پست بنویسه که چطور شد باکارتون میراکلس اشنا شد و چطور با این وب اشنا شد و برای اولین بار از کی درخواست کرده بود تا نویسنده شه واولین بار با کدوم وب اشنا شد و در اونجا نویسنده شد
] ;