رویای بزرگ قسمت 3

چهارشنبه 25 مهر 1397 07:59 ب.ظ

نویسنده : ادرینت
اینم قسمت جدید    امید وارم لذت ببرید                                          اینو واسه این زود گذاشتم چون یه دوستی گفت واسه اینکه خلقش عوض بشه یه قسمت بزارم که الانم گذاشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         برو ادامه تا بری داستانو بخونی                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        از دیدگاه مارینت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       انقدر خوشحال بودم که انگار ادرین اومده بود خواستگاریم / ایشالا میاد /        خب من در باکس و باز کردم که تیکی بیرون اومد                         تیکی = سلام قهرما....................  عه مارینت اینکه تویی من فکر کردم منو ازت گرفتن                                                                                 من= اره ولی بعد کتنوار اومد میراکلس رو برای من اورد نمی دانم چرا                                                                                                         تیکی = خدارشکر دست کلویی نیفتادم یا لایلا چون استاد فو اون روز  اون قضیه رو به من گفت که ادر......... یعنی کت نوار اومده اون قهرمان جدید رو انتخاب کرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             من= خب بهتره بریم بخوابیم تا بتونیم هاکماث رو شکست بدیم                                                                 تیکی= باشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              صبح روز بعد                                                                                                                                                                                                                              از دیدگاه ادرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           خب قهرمان رو که پیدا کردم حالا باید با مای لیدی جدید   هاکماث رو  شکست بدیم / هیی چطوری واسش توضیح بدم /                                                                                                                                                                                                                                           حالا حالا حالا حالا همه دستا به بالا به مای لیدی جدید بگید هزار ماشالا   خب پلگ تبدیلم کن                                                                                                                                                                                                                                                                                    خب بریم دنبال مای لیدی جدید بگردیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  از دید گاه مارینت    لیدی باگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  خب تبدیل شدمو رفتم تا دنبال کت بگردم وایسا ببینم چه چیزی یادم رفتع ..................................... مهم نیست / مغزو برم /                                         اها پیداش کردم  رفتم سمتش و داد زدم کتنوار ..... اون برگشت و یه هو جا خورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          از دید گاه ادرین     کتنوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         یهو یه صدای اشنا شنیدم برگشتم و دیدم لیدی باگ خودمونه جا خوردم     مگه من میراکلسو به مارینت ندادم وایسا ببینم یعنی واقعا ......... / اره کت تو میتونی /   نه بابا این چه فکریه اون فقط یه دوسته / ای خاک /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          از دیدگاه لیدی باگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وقتی کت از فکر در اومد داد زد = تو اینجا چیکار میکنی مگه استاد فو بهت نگفت تا چند روز نیای هاااااااااااا                                                                                                                                                                                                                                                              من= ولی من...... وایسا الان یادم اومد من خود لیدی باگم واقعا هوشمو برم                                                                                             کت = حالا برو نمی خوام ببینمت / کت بی تربیت میشود /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ادامه دارد .................                           خب امید وارم لذت برده باشید واسه بعدی شرط نزاشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                       به قول این مجریا تا قسمت بعدی خدانگه دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 مهر 1397 08:28 ب.ظ