رویای بزرگ قسمت 4

دوشنبه 30 مهر 1397 06:04 ب.ظ

نویسنده : ادرینت
دارام اینم قسمت جدید /واسه قبلی کم نظر دادید / حالا من نمی خوام 30 تا نظر بدید ولی بدید دیگه /ادرینت پرو میشود / خب لذت ببرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اگه میخوای داستانو بخونی برو ادامه                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      از دید گاه مارینت لیدی باگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     این حرفو که بهم زد خیلی ناراحت شدم یویومو انداختم و از اونجا دور شدم اخه چرا کتنوا انقدر بد شده نمی بخشمش میخواستم گریه کنم که جلودی خودم رو گرفتم بعدا به خدمت کت میرسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  از دیدگاه هاکماث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ارهههههههههههههههه لیدی باگ دیگه تو چنگمی اخه مگه داریم مگه میشه ادمی مثل من خوشانس که لیدی باگ رو اکوماتیز کنه                راوی= هاکماث در حال قر دادن          /هاکماث جان خودتو کنترل کن    /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           برو اکوما کوچولوی من برو زندگی اون رو سیاه کن / به به جمله جدید گفتین /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         از دیدگاه کتنوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          فکر کنم خییلی بد باهاش حرف زدم /خیلیییی /   راوی تو دیگه دخالت نکن /چشم/ چشمت بی بلا /جانننن/    خب بهتره برم از دلش در بیارم                                                                                                                                                                                                          وایسا ببینم اون دیگه چیه یه اکوما /اره دیگه په فکر کردی چیه /----/---/                                                                                                      باید برم بگیرمش / مگه پروانه الکیه /                                             مگه نگفتم دخالت نکن /غلت کردم / اورین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           از دیدگاه لیدی باگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    خیلی ناراحت بودم /تو هم که همش ناراحتی /  یهو دیدم یه اکوما اومد و روی یویوم نشست                                                                    سرم شروع کرد به درد گرفتن و یهو یه صدایی اومد                                                                                                                                  = سلام لیدی باگ من هاکماثم تو............                                                                                                                                                      حرفشو قطع کردم و گفتم ببین من الان اعصاب ندار فهمیدی ناراحتم نیستم سریع از ذهنم برو بیرون تا شل و پلت نکردم فهمیدی    /عزیزم خودتو کنترل کن با بزرگترت درست حرف بزن  /                                                                                                                            هاکماث= خیل خب هر موقع ناراحت بودی بیا به خود بگو تا بتونیم پاریس و بگیریم    / اخ که با این سنت هنوز نادانی /                                                                                                                                                                                                                                                                                                ادامه دارد واسه بعدی هم شرط نزاشتم فقط ترو خدا   نظر زیاد بدید                                                                                                                                                                                                                                                                              


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 30 مهر 1397 06:35 ب.ظ